POURSOIN|株式会社プルソワン

海外進出支援事業

ベトナムのFintech企業(MoMo)がグローバルな金融プラットフォームランキングのトップ10入り
2023-04-05

 

TABInsights(The Asian Bankerの傘下)が発表した「Global Platforms Ranking 2023」という世界の金融サービスプラットフォームランキングにより、ベトナムのスタートアップ企業MoMoは、Alipay、GCash、M-Pesa、Apple Pay、Paypalなどの世界的に有名な企業と並んで、トップ10のグループで7位にランクインしました。

 

Global Platforms Ranking 2023は、世界のトップ20のテクノロジープラットフォームを評価し、顧客、サービスのカバー範囲、使用率と結びつき、財務効果、エコシステム、戦略とリーダーシップの6つの基準に従ってランキングされます。

 

The Asian Bankerの専門家たちは、MoMoは、卓越した技術と広範な金融機関、銀行、小売業者とのネットワークを持つプラットフォームであると評価しています。

 

世界の金融プラットフォームのトップ10にランクインすることで、ベトナムのFintechスタートアップ企業の努力が認められ、低コストで金融サービスを提供し、ユーザーのニーズに応えるための取り組みが評価されました。

ベトナム進出へのお問合せはこちら

 

 

「ベトナム語」

Fintech Việt lọt top 10 nền tảng tài chính toàn cầu.

 

Theo nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) do TABInsights (thuộc The Asian Banker) công bố Startup MoMo của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 trong nhóm 10 cái tên dẫn đầu, đứng cạnh những tên tuổi lớn trên thế giới như Alipay, GCash, M-Pesa, Apple Pay, Paypal,…

 

Global Platforms Ranking 2023 đánh giá 20 nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới và xếp hạng theo 6 tiêu chí gồm: Khách hàng, Độ phủ và phạm vi dịch vụ, Mức độ sử dụng và tính gắn kết, Hiệu quả về mặt tài chính, Hệ sinh thái, Chiến lược và khả năng lãnh đạo.

Các chuyên gia từ The Asian Banker đánh giá, MoMo là nền tảng sở hữu công nghệ vượt trội cùng mạng lưới kết nối rộng khắp với các tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác bán lẻ. 

 

Việc nằm trong top 10 bảng xếp hạng nền tảng tài chính thế giới đã ghi nhận những nỗ lực của startup Fintech Việt Nam trong việc đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, mang các sản phẩm dịch vụ tài chính đến mọi người với chi phí thấp.

Chi Tiết: Mở rộng thị trường vào Việt Nam

 

[2023年3月24日 vietnamnet.vn  ]

※Poursoinベトナムニュースは上記の各ソースを参考に記事を編集・制作しています